Pravidla projektu Crazy-World

Obecné ustanovení

 • Uživatel, který využívá služby projektu Crazy-World (dále jen „hráč“) se zavazuje k dodržování níže vypsaných pravidel. Souhlas provede po prvním připojení na server. Porušení těchto pravidel může být patřičně potrestáno.
 • Veškeré služby projektu Crazy-World jsou dostupné každý den ve všech hodinách. Admin tým si vyhrazuje právo omezit či úplně pozastavit poskytování služeb hráčům po nezbytně dlouhou dobu za účely opravy chyb nebo přidání nových aktualizací. Pokud budou služby nedostupné po dobu delší než 12 hodin, má hráč, který vlastní na svém účtu placený benefit (např. VIP) zažádat o jeho prodloužení.
Pravidla Minecraft serveru
 • Hráč je povinen dodržovat právní legislativu České a Slovenské republiky.
 • Je zakázáno používání nepovolených módů, resource packů a klientů, které hráči zvýhodňují hru nad ostatními. Za povolené jsou považované módy Optifine, damage indikátory, armor a potion status a minimapa. Je zakázáno používání X-Ray resource packů, hack klientů, ghost klientů. Používání konkrétních módu a jejich nastavení nesmí být v rozporu s pravidly pro jednotlivé části projektu Crazy-World. Povolené jsou také alternativní klienti typu LabyMod.
 • Je zakázáno jakkoliv zesměšňovat, urážet a provokovat hráče. Sarkasmus a ironie je povolena.
 • Každý hráč je povinen při nalezení jakékoliv chyby serveru ji neprodleně hlásit členům Admin týmu. Za neohlášení a zneužívání této chyby může být udělen trest.
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem žebrat o různá práva, výhody či tresty.
 • Je zakázáno mít skin a nick, který je urážlivý, podporuje rasismus, fašismus, nacismus, nahotu a obsah nevhodný pro děti.
 • Je zakázáno spamovat chat. Za spamování chatu je považováno i psaní nesmyslných zpráv.
 • Je zakázáno mít na serveru zaregistrováno více jak 2 účty.
 • Je zakázaná jakákoliv reklama na cokoliv, co nesouvisí s projektem Crazy-World. Za reklamu je považován jakýkoliv odkaz, IP adresa či název.
 • Je zakázáno jakkoliv mystifikovat hráče a členy Admin týmu.
 • Je zakázáno navádět hráče k porušení pravidel.
 • Je přísně zakázáno rozesílat osobní informace o hráčích nebo členech Admin týmu.
 • Pokud hráč má aktivní trest na svém účtu, je zakázáno tento trest obcházet hraním za jiný účet.
 • Je zakázáno používat VPN z jiných zemí, než je Česká a Slovenská republika. Toto pravidlo se nevztahuje na členy Admin týmu, kteří kvůli vyššímu ohrožení útoku mohou využívat VPN z jakékoliv země.
Pravidla miniher
 • CastleWars:
  • Je zakázáno týmovat s protihráči.
  • Je zakázáno kazit hru spoluhráčům blokováním v ničení, přístupu do portálu, úmyslným sebezabíjením (např. neustálým padáním do voidu), nakupováním zbytečností (např. situace, kdy hráč nakupuje potion efekt místo upgradu na začátku hry)
Práva hráčů
 • Hráč má právo v případě uvalení trestu na jeho účet požádat o zkrácení, změnu typu nebo zrušení trestu. Toto se provádí prostřednictvím TeamSpeak3 serveru, kde hráč přijde do čekárny a bude jeho požadavek konzultován s Helperem. Na podání žádosti má hráč nárok 10 dní od získání trestu, po této době Helper není povinen tuto žádost řešit.
 • Hráč má právo v případě zapomenutí hesla na svůj účet zažádat o unregister. Toto se provádí prostřednictvím e-mailu, kde hráč napíše svůj nick, svojí IP adresu, pro ověření počet coinů a případně další statistiky.
 • Hráč má právo v případě změny účtu o převod statistik na jiný účet. Toto se provádí prostřednictvím e-mailu, kde hráč musí zadat jméno, ze kterého chce statistiky převést, jméno, na které chce statistiky převést, IP adresu pro ověření, která se musí shodovat s IP adresou pod kterou se oba účty naposledy příhlásily.
 • Hráč má právo v případě problémů zažádat helpery o pomoc. Helper mu je povinen odpovědět v jeho pracovní době. Pokud se dotaz netýká projektu Crazy-World, nebude jeho dotaz zodpovězen a může mu být udělen trest.
Pravidla TeamSpeak3
 • Je zakázáno mít nickname, description, avatar či název roomky, který je urážlivý, podporuje rasismus, fašismus, nacismus, nahotu, je stejný či podobný jako nickname, description či avatar člena admin týmu nebo youtubera.
 • Je zakázáno ve veřejných místnostech vydávat otravné zvuky, používat měniče hlasu a pouštět hudbu.
 • Je zakázáno dělat reklamu jakýmkoliv způsobem na cokoliv, co nesouvisí s projektem Crazy-World
 • Je zakázáno spamovat log TeamSpeak3 serveru např. neustálým přepojováním z místnosti do místnosti
 • Je zakázáno zneužívat čekárnu a ptát se členů admin týmu na nesmyslné otázky.
 • Je zakázáno posílání lekacích obrázků a nevhodného obsahu.
 • Je zakázáno sbírání IP adres jakýmkoliv způsobem.
Youtuber
 • Youtuber je benefit o který si hráč zažádá prostřednictvím e-mailu.
 • Při posuzování nebereme ohled na počty zhlédnutí a odběratelů. V první řadě nás zajímá obsah a kvalita videí a kanálu.
 • Zažádáním o Youtubera vám na něj nevzniká nárok, ale rozhodnutí je na vedení serveru.
 • Youtuber má stejné výhody jako VIP.
 • Vedení serveru si vyhrazuje právo odebrání Youtubera bez udání důvodu.
VIP
 • VIP je rank, který si hráč může zakoupit na serveru.
 • Vše důležité o VIP je na Lobby ve VIP menu (/vipmenu).
 • VIP není protekce proti banu!
 • Vedení serveru si vyhrazuje právo odebrání VIP bez udání důvodů.